quota

 • 71Quota laitier — Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom. L offre de lait est réglementée par des quotas dans plusieurs pays dont: Quota laitier en Europe Quota laitier au Canada Catégorie : Homonymie …

  Wikipédia en Français

 • 72quota-hopping — noun (within the EC) The circumvention of a trade quota by registering a business (or a fishing vessel) in a foreign country in order to benefit from its quota …

  Wiktionary

 • 73quota preferential voting — noun a form of preferential voting in which a candidate must reach a quota of votes to be elected, that quota including preferential votes …

 • 74quota year — kvotos metai statusas Aprobuotas sritis pienininkystė apibrėžtis 12 mėnesių laikotarpis nuo balandžio 1 d. iki kitų metų kovo 31 d., per kurį tvarkoma parduodamo, ūkyje suvartojamo bei superkamo pieno ir jo produktų apskaita. atitikmenys: angl.… …

  Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

 • 75quota de la production du lait — pieno gamybos kvota statusas Aprobuotas sritis pienininkystė apibrėžtis Gamintojui nustatytas pieno pardavimo perdirbti ir (arba) pardavimo tiesiogiai vartoti kiekis. atitikmenys: angl. milk production quota vok. Milchproduktionsquote, f rus.… …

  Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

 • 76quota inulin syrup — kvotinis inulino sirupas statusas Aprobuotas sritis cukrus ir sirupas apibrėžtis Inulino sirupas, pagamintas pagal tam tikrų prekybinių metų gamybos kvotą. atitikmenys: angl. quota inulin syrup vok. Quoteninulinsirup pranc. sirop d inuline sous… …

  Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

 • 77quota isoglucose — kvotinė izogliukozė statusas Aprobuotas sritis cukrus ir sirupas apibrėžtis Izogliukozė, pagaminta tam tikrais prekybiniais metais pagal gamybos kvotą. atitikmenys: angl. quota isoglucose vok. Quotenisoglucose pranc. isoglucose sous quota… …

  Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

 • 78quota beet — kvotiniai cukriniai runkeliai statusas Aprobuotas sritis cukrus ir sirupas apibrėžtis Cukriniai runkeliai, skirti kvotiniam baltajam cukrui gaminti. atitikmenys: angl. quota beet vok. Quotenzuckerrüben pranc. betteraves sous quota šaltinis… …

  Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

 • 79quota white sugar — kvotinis baltasis cukrus statusas Aprobuotas sritis cukrus ir sirupas apibrėžtis Baltasis cukrus, pagamintas baltojo cukraus gamintojo tam tikrais prekybiniais metais pagal jam skirtą baltojo cukraus gamybos kvotą. atitikmenys: angl. quota white… …

  Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

 • 80quota de sucre blanc — baltojo cukraus kvota statusas Aprobuotas sritis cukrus ir sirupas apibrėžtis Cukrinių runkelių kiekis, perskaičiuotas į bazinio cukringumo cukrinių runkelių kiekį, kurį cukrinių runkelių augintojas turi teisę patiekti tam tikrais prekybiniais… …

  Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)